FANDOM


İmparatorluk'un farklı bölgelerinde farklı hareket etme şansı bulan bir yapıdır. Kısaca Lonca denir. Soyluluk gibi kavramlar üzerinden değil, sadece beceri ile liderler seçer ve hareket eder.

Farklı işlerde başarılı zanaatkarlar belli bir ücret ödeyerek, bu grubun kaynaklarını kullanabilirler.

Lider, yani Ustabaşı Cuntigan Derol isimli bir zanaatkardır. Lonca'nın Eresis'teki başı ise Astin Grimos'tur. Lonca oyundaki klanlar arasında Son Güneş Savaşı'ndan önce de bölgede faaliyet gösteren tek gruptur.

Görevleri Edit

Temel olarak birlik olup, yönetimde söz sahibi olmaya çalışan bağımsız zanaatkarlar oluşur. Bu bağlamda rolü iç çekişmeler hariç üyelerine daha karlı ve baskılardan uzak ticaret imkanı sağlamaktır. Üyeleri de bu amaç doğrultusunda çalışması beklenir.

Rütbe ve Seviyeler Edit

  • Çırak: Yeni giren üyelerdir. Yeni üye alımı her zaman referans ile olur. Her zanaatkar loncaya üye değildir.
  • Kalfa: Kendi işini yapan ve bir süredir üye olan bireylerden seçilirler. Üyelerin çoğu bu ünvandadır.
  • Usta: Bir işin bir bölgedeki liderine verilen ünvandır. Kalfalar arasında seçimle bu noktaya gelirler.
  • Ustabaşı: Tüm loncanın bir bölgedeki lideridir. Gene kalfalar arasında seçim ile başa gelirler. Diğer bir değişle, bir bölgede çok sayıda marangoz kafla var ise, o bölgenğin ustabaşı da doğal olarak marangoz olur.

Görevler Edit

Kişisel durumlara göre lonca liderleri tarafından her bireye -ödev- verilebilir. Bu ödevleri yerine getirmeleri beklenir.

Üniforma ve Maaşlar Edit

Shop

Tüm zanaatkarların toplantılarda bir kasket takmaları beklenir. Onun dışında, sokaklarda dolaşırken gelenek olarak tüm lonca üyeleri şapka takabilecekleri gibi ufak çekiç şeklinde yaka pinleri takarlar.

Bunun dışında her lonca üyesi, aylık 2 altın ve kullanıyorsa üretim eşyası atölye veya zanaat enstrümanları için kira vermekle hükümlüdür. Alet kullanmak 3 altın, atölye kirası da yaklaşık aylık 5 altın civarındadır.

Eldeki İmkanlar ve Oyuna Etkinleri Edit

Klan GM ile sohbetten sonra karakterleriniz üretim eşyaları (Artisan tool) varmış gibi kariyer değiştirebilirler. Yani kariyer değiştirmek için "clothing tool" ihtiyacı var ise, bu varmış gibi kullanabilirler ve kariyer değiştirebilirler.

Ayrıca üretim atölyesi olan karakterler, crafting skillerine %5 bonus ile atabilirler. Kendilerine ait kilitli stok yerini kullanabilirler.

Oyunculara Önerilen Kariyerler Edit

Tüm crafter skilli olan kariyerler lonca için çok uygundur.

Notlar Edit

Bu klana üye karakteri olan arkadaşların kendilerinin görev yaratmaları yani GM bazlı değil de kendilerinin oyun dünyasının gelişmesi için oyun yaratmalarını umut ediyoruz.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.