FANDOMGörünümEdit

Yirmili yaşlarının sonlarında görünen Valentina, üçyüz beş yaşında bir elftir.  Uzun ve  ince bir mizaca sahiptir. Kimi zaman kızıl kimi zaman kestane rengi olan saçları, geniş dalgalarla omuzlarından dökülür. Boynu ile vücudu arasında tuhaf bir orantısızlık vardır ki boynunda her daim bir fular ya da kolye taşır. Genellikle rahat hareket etmesine imkan veren kıyafetler ve bir seyahat pelerini giyer.

Görünüşte çoğunlukla hiç silah taşımamasına karşılık tehlike anında ustalıkla fırlattığı bıçaklarını,yeterince keskin gözleriniz varsa size ulaşmadan görebilirsiniz.

Geçmiş Edit

Bundan 200 yıl kadar önce Siwion Paladini Sir Silas Valentine liderliğinde bir grup elf İmparatorluk'un zulmünden kaçarak Ur-Potamia Krallığı'na gelmiştir. Andrexu Dakar tarafından kendilerine verilen küçük bir toprakta, yine Sir Valentine'in buyruğu üzerine  bir kasaba kurmuşlardır. Elfler, kendilerini zulümden kurtaran ve yeni bir hayat bahşeden Sir Valentine'ı "Kurtarıcı"olarak isimlendirmişlerdir. Bu kaçış esnasında yolda doğan Valentina'nın, Sir Valentine tarafından Siwion adına kutsandığına inanılamaktadır. İsmi de bu nedenle ailesi Myrin ve Nardual tarafından "Kurtarıcı"nın adına bir onurlandırma olarak Valentina konmuştur. Ondandır ki Valentina, büyük bir özen ve dikkat ile yetiştirilmiş ve oldukça yetenekli bir çocuktur. Bütün çocukluğunu Uli Esari'de geçirmiş ve elflerin kendi hayatlarını güvenceye almak için uzak durup saklandıkları insan toplumlarına büyük bir merak duymuştur. Bu merakı onu sık sık kasabanın dış çevresinde dolaşıp insanları gözlemeye, kasabalarında dolaşmaya itmiştir ki bunu hiç bir zaman açıktan açığa yapamamıştır. Öyle ki zamanla gizlenme ve hızlıca hareket etme konusunda son derece başarılı hale gelmiştir.

Bir gün yaralı halde kasabaya getirilen, adının sonradan Waltfall olduğunu öğrendiği ortayaşlarının sonlarında görünen adam, o zamanlar ilk gençlik yıllarında olan Valentina'nın hayatı için bir dönüm nokatası olmuştur. Yüzbaşı ve iki asker eşliğinde, ölüm ile yaşam arasında gelip gider vaziyette Uli Esari'ye getirilen Waltfall aslında bir büyücüdür. Kasabanın saygın yaşlısı Kithsar'ın izni ile yeniden sağlığına kavuşana kadar burada kalmıştır. Kithsar kendine geldiği ilk gece Waltfall'un yanına gitmiş ve uzun süre orada kalmıştır. Orada ne konuşuldu, nasıl oldu da bir insan üstelik de bir büyücünün kasabaya kabul edildiği  Kithsar ve Waltfall dışında kimse tarafından bilinmemiştir.  Buna karşın kasabada kaldığı süre boyunca Waltfall, elfler tarafından hoş karşılanmıştır.

Kasabaya geldiği andan itibaren Valentina'nın bütün dikkati Waltfall üzerinde yoğunlaşmıştır. Sorduğu zekice sorularla da Waltfall'u ilgisini kazanmış ve aralarında usta-öğrenci niteliğinde bir ilişki gelişmiştir. Bu süre içinde insanlar ve yaşam biçimleri ile ilgili bilgiler edindikçe Uli Esari dışına çıkarak dünyaya açılmak Valentina için kaçınılmaz bir istek haline gelmiştir. Waltfall'dan öğrendikleri sadece insanlar ve ait bilgilerle sınırlı kalmamış, büyü adına da çok kısıtlı olmakla birlikte bir şeyler öğrenmiştir. Waltfall ayrılışına yakın bir zamanda Valentina, Waltfall'a büyü akademisine gitmek istediğini kararlılıkla söylemiş ve Waltfall kendisine yardım edeceğini belirtmiştir. Uli Esari'ye dönmeye söz vererek Waltfall ile birlikte ayrılmıştır.

Oldukça zorlu geçen zamanların ardından Valentina, Invalar Akademisi'ne girmeyi başarmıştır. Burada geçen 5 yıl boyunca yetenekli ve gelecek vaad eden bir öğrenci olmuştur. Fakat büyünün cazaibesinin insana nerelere götüreceği belli olmaz ya.. Valentina merakının gölgesinde akademinin yasak bölümlerinden bir tanesine girerek büyük bir kaosa sebep olmuştur. İçeride ne olduğu herkesten bir sır gibi saklanmış ve Valentina akademiden atılmıştır. Söylenceye göre Valentina'nın girdiği bu bölüm güçlü koruma büyüleri ile  gözlerden saklanmıştır. Yine akademideki rivayetlere göre Valentina da oradan çıktıktan sonra ne eskisi gibi bakmış  ne de eskisi gibi konuşmuştur.

Akademiyi terkedişinin ardından Valentina, Uli Esari'ye dönmek yerine İmaparatorluk'a yönelmiştir.Uzun süre küçük dükkanlarda hanlarda çalışmış ve hünerlerini geliştirebileceği bir fırsat kollamıştır. Bu sırada dünyadaki düzene ilişkin oldukça keskin inançlar geliştirmiş ve kendi çıkarlarını çoğu şeyin üzerinde tutmuştur. Ticaret kervanların korunmasında oldukça iyi karşılıklar alındığını keşfettiğindeyse uzun süre ticaret kervanlarının korunması işinde çalışmış, çevikliği ve dikkatli gözleri ile çoğu tüccarın ilgisini çekmiştir. Zamanla iş aramaktan ziyade iş teklif edilen bir isim haline gelmiştir. Bir gün küçük Güney Krallıkları’ndan biri olan Rhelkad’a gitmekte olan büyük bir kervanın güvenliğinden sorumlu bir gruba katılmak üzere anlşma yapmış ve sarayın sınırlarında kervana düzenlenen saldırıda tesadüfen tahtın varislerinden birinin hayatını kurtartmıştır. Bunu izleyen bir dizi olayın ardından Rhelkad ve kraliyet ailesinin güvenliği için çalışan istihbarat teşkilatının içine girmiştir.

Hem akademi eğitimi sırasında edindiği yetenekleri hem de kendi başına geliştirdiği yetenekler sayesinde zamanla koruma/korunma ya da “gizlilik içerisinde halledilmesi gereken işleri” söz konusu olan soyluların aradığı bir isim haline gelmiştir. Buna bağlı olarak da uzun süre Andre Neles Dakar adına çalıştığı bilinmektedir. Dakar ve Sundrake ailesinin Ur-Potamia’da, yaptıklarıyla öyle ya da böyle ses getiren üyesi Gabriel Sundrake arasındaki musibet, Valentina’nın Gabriel tarafından öldürülmesine neden olmuştur. Gabriel boğazını keserek Valentina'nın hayatına son vermiştir. Fakat bileceğiniz gibi işini iyi yapan yetenekli kimselerin sayısının azlığı göz doldurur. Böylece Dakar, tereddüt etmeden Valentina’nın ölümden geri gelmesini sağlamıştır. Büyünün yapılması esnasında bir sorun çıkmış olacak ki boynu ile gövdesinin birleştiği yerde küçük bir asimetri hatası vardır. Güzelliğine gölge düşüren bu duruma karşılık Valentina boynundan bir eşarp ya da kolyeyi eksik etmemiştir.

Yıllar geçse de Valentina’nın  büyüye karşı duyduğu çekim kendinden hiç bir şey kaybetmemiş ve Ur-Potamia’daki maceralarının ardından onu dünyadaki en tehlikeli ve ilginç yerlerden biri olan Sol şehrine yönlendirmiştir.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.