FANDOM


36295 1132290000

Tarihçe Edit

Ucuz Kan, İmparatorluk'ta görev yapan milis birliklerine verilen genel isimdir. İmparatorluk'un kurulmasına önayak olan 9 büyük krallığın savaşa katılan halkları tarafından İmparatorluk'u gerektiğinde krallıklara karşı korumak üzere kurulmuştur. Önceleri sadece eğitimli asker birliklerinin alay etmek için kullandığı bir isim olsa da, Ucuz Kan Tistale'da Karanlık Gece Savaşı'nda Yeşil Aslan'larla omuz omuza savaşan ve ölen yüzlerce milisten sonra bu ismi gururla taşımışlardır.

Üyeler Edit

İmparatorluk vatandaşı olan ve İnsan ırkına dahil olan herkesin Ucuz Kan'a katılma imkanı vardır. Ücretler mesai başına ve operasyonlar sonrası ekstra ödüllerle ödenir. Genel olarak Şehir'ler dışındaki yerleşim yerlerini ve görece daha az önemli eserleri, anıtları korumakla görevli olan Ucuz Kan'a gönüllü olmadığı takdirde asla evinden ırak görev verilmez.

Evinden uzakta görev yapmaya gönüllü olanlar ise farklı sahalarda farklı birliklerle birlikte çalışır ve yeterli görülürse askeri eğitime tabii tutulur.

Rütbeler Edit

Ucuz Kan'ın arasında 4 rütbe vardır, bu rütbelere emirler ya yerel muhtar/validen ya da merkeze daha yakın yerlerde direk Bastion'dan ve İmparatorluk Sarayı'ndan gelir.

Erat - En eğitimsiz sınıf, savaş ve operasyon durumunda Ucuz Kan'a dahil olmayan kişiler de gerekli görülürse bu rütbeden sayılır

Er - En az 6 aydır Ucuz Kan birliğinde görev almış, silah kullanımı konusunda tecrübeli askerler. Gerektiğinde birlik halinde dövüşebilirler.

Usta - Subay sınıfına karşılık gelen rütbe. köy ve kasabalardaki Ucuz Kan'dan sorumlu kişi.

Çavuş - Bölgesel liderler, Ucuz Kan'ın denetimini ve görevlendirmeyi yapan kişiler. Bastion'a bağlı olarak görev yaparlar.

Katılım Edit

Ucuz Kan'a alım Usta'lar tarafından yapılır. Alım yapıldıktan 6 ay içinde bir engel olmadığı sürece Erat, Er rütbesine yükseltilir ve kendisine maaş bağlanır. (Bu süre boyunca sadece yaptığı görevlerden dolayı 'ödül' alır).

Bilinen Üyeler Edit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.