FANDOM


Toplayıcı Loncası doğal kaynakların "değerlendirilmesi" üzerine uzmanlaşmış kişilerden oluşan bir topluluktur. Topluluk, 4 kişilik bir yönetim kadrosunun yanında ufak, vasıfsız lâkin güvenilir işçiler barındırır. Topluluğun bir ana merkezi bulunmamaktadır, sürekli hareket halindedirler ve yeni bir iş veya proje onları nereye fırlatırsa kendilerini orada bulurlar. Bu da onlara krallığın bir çok noktasında iş bağlantıları kurabilmelerine olanak sağlamıştır. Hemen hemen herşey için bir alıcı bulabilirler.

Görev ve Amaç Edit

Toplayıcı Loncası bir iş gücünden ziyade servis sağlayıcısı konumundadır. Soylulara ve zaman zaman krallığın kendisine bir bölgedeki doğal kaynakların nasıl "değerlendirileceği" konusunda bilirkişilik yapar, iş gücünü oluşturur, gerekli düzeni kurup eğer gerekiyor ise elde edilecek hammadde için alıcı bulurlar. Eğer proje uzun soluklu olacaksa kendileri o bölgeye yerleşip herşeyi koordine eder ve bunun karşılığında bir pay alırlar. Lodge, koruculuk, madencilik, ormancılık, avcılık ve egzotik bitkilerin, yani doğal olarak krallıkta yetişmeyenlerin, çiftçiliği konusunda yetkindir.

Topluluk son zamanlarda krallık tarafından yeni elde edilen yörelerin nasıl tam anlamıyla suyunun sıkılacağı konusunda fikir vermek ve gerekirse bir hammadde ağı kurmak için tutulmuştur. Bu bağlamda bir çok yöre gezmiştir. Son durakları ise Kuzgun Düzlükleri'ndeki Aldelen kasabasıdır. Buraya nispeden yakın zamanda yerleşmiş bulunmaktadırlar ve yerel yönetimin köle izinleriyle yavaş yavaş bir iş gücü oluşturmaya başlamışlardır.

Yönetim Edit

Yönetim kadrosu, aşağıdaki kişilerden oluşmaktadır;

Ernald Goeman - 50'lerine merdiven dayamış bir avcı. Yönetimdeki diğerlerine karşı babacan tavırları olsa da eküri dışında yabani ve çok da konuşmayan birisi. Uzun boylu, atik duruşlu, uzun saçlı. Teçhizatı kuşanırsa bir maceracıdan pek de bir farklı kalmıyor. Sarhoş olduğunda hep bir ayıyı nasıl oldu da güreşip yendiğini anlatır, bitene kadar da susmaz. Topluluğun avcılıkla olan işlerini koordine eder.

Yulfé Dunham - Genç, 20'li yaşlardaki bir herbalist. Doğada yetişen her türlü bitki konusunda oldukça bilgili. Hafif sıska, genelde sırt çantasıyla dolaşan çelimsiz bir duruşu var. Zeki ve hitabet yeteneği yüksek, bu yüzden topluluğun politik temaslarında kendisi görev alıyor. Topluluk genelde politik konulara bulaşmadığından bu durum nadir gerçekleşmekte. Bunun dışında, bölgedeki doğal bitki örtüsünden nasıl faydalanılması gerektiği konusunda söz sahibi.

Raulin Warde - 30 küsür yaşındaki bir madenci ve eski demirci. Çevredeki yeraltı kaynaklarından faydalanılması konusunda otorite. Sert mizaçlı, vakti zamanında işlediği demir kadar katı duruşlu. Eline kazma kürek almaktan çekinmez ve ustabaşı olarak çalışıp iş gücünün içinde olmayı tercih eder. Bu da topluluğun madenlerinin bir saat gibi işlemesine yardımcı olur. Ocağın başına yıllardır geçmemiş olması içinde bir uktedir.

[Oyuncu Lider Karakteri] - Topluluğun de fakto lideri. Geri kalan bütün detaylar oyuncuya ait.

Yönetimdeki kişiler birbirlerini uzun süredir tanımaktadır ve bu bağlamda yakın oldukları söylenebilir. Her birinin farklı öncelikleri olsa da nihai amaçları yüksek kâr elde etmektir ve bunun için bir çok şey yapabilirler. Liderlerinin verdiği yönetimsel kararları fazla sorgulamazlar.

Görev Dağılımı Edit

Lonca içerisinde kesin bir görev dağılımı bulunmaktadır. Bu dağılım kişinin zanaatine göre olur. Her bir grup, kendilerine atanmış ustabaşlarından emirlerini alır. Ustabaşları ise yönetici kadrosu tarafından atanır. Her bir grubun kendi içerisinde silah kullanmayı bilen bir kaç üyesi olması beklenir. Gruplar kendi içerisinde az da olsa bir otonomiye sahip olduklarından kendi araştırmalarını, güvenliklerini ve kaynak değerlendirme planlarını kendileri hallederler.

Avcılar - Yöredeki avcılık faaliyetinden sorumlu gruptur. Öncelikle yöredeki av hayvanlarının türlerini ve sayılarını öğrenip yerleşkenin ihtiyaçlarına göre bir avlanma planı kurarlar.

Keresteciler - Çevredeki ormanlardan kereste elde edilmesinden sorumlu gruptur. Öncelikle yaşlı ağaçları değerlendirirler, fakat gerektiğinde bütün bir ormanı da dümdüz ettikleri olmuştur.

Madenciler - Yeraltı kaynaklarının değerlendirilmesinden sorumlu gruptur. İş gücünü genelde "zorunlu imparatorluk görevi" cezasına çarptırılmış kişilerden sağlarlar.

Ormancılar - Yöredeki, simyagerlerin işine yarayabilecek bitki ve malzemelerin toplanması ve pazarlanmasından sorumlu gruptur. Diğer gruplara göre daha az bir sayıya sahiptirler.

Oyuncular bu gruplardan herhangi birine, meslekleri yeterli ise başvurabilirler.

Üniforma ve Maaşlar Edit

Lonca üyelerinin her biri, sade, işini yapmasına engel olmayacak şekilde istediği gibi giyinebilir. Fakat, lonca ve bulundukları grubun armasını giysilerinde açıkça görülebilecek şekilde bulundurmak zorunludur.

Maaşlar, yeni işçiler için 3, deneyimliler için 5, ustabaşları için 10 altındır. Bu fiyatlar taban olarak sunulup, kişinin performansına göre artış gösterebilir.

Eldeki İmkanlar Edit

Aldelen kasabasının biraz dışında kalan bir yerde, loncanın yerleşkesi bulunmaktadır. Şimdilik basit bir çadırkentten oluşan bu yerleşkede bütün lonca üyeleri için kalacak yer bulunmaktadır. Lonca, bütün üyelerine temel ihtiyaçlarını karşılar.

Çadırkentin yakınlarında bir yere daha kalıcı bir yerleşke inşa edilmektedir. Yerleşke tamamlanınca herkesin yaşam standartlarının artacağı ve loncanın politik etkisinin daha fazla hissedileceği aşikârdır.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.