FANDOM


İmparatorluk içindeki soylu ailelerden biridir. Temel uğraşları çiftçilik ve hayvancılıktır.

Görevleri Edit

Öncelikli görevleri yeni ele geçirilen bölgede düzenli bir üretim sağlamak ve yöre halkının açlık ve susuzluk çekmesini önlemektir. Bunun yanında hala devam eden seferlere lojistik destek sağlamak ve olası ticaret yollarını kullanılabilir hale getirmek de ailenin görevleri arasındadır.

İşler ve Görevler Edit

Çiftçi ve çobanlar: Tarlaların ve hayvanların bakımını ve hasadını yaparlar.

Bakıcılar: çiftçi, çoban ve ürünlerin güvenliğinden sorumlu olan, silahlı korumalar.

Çiftçibaşı: Bir çiftliğin tamamından sorumlu, bir nevi yönetici. Üretilen gıda ve ürünlerin depolanması ve ticareti ile de ilgilenmesi beklenir.

Öncüler: Tarıma uygun yeni bölgelerin bulunup kullanılabilir hale getirilmesinden sorumlu grup.

Direktör: Hanenin bölgeden sorumlu üyesidir, çiftliklerin ve çalışanların denetiminden sorumludur.

Üniforma ve Maaşlar Edit

Tüm çiftçilerden tulum giymesi, tüm çobanların ise thatibue aile armasını taşıyan bayraklar taşıması beklenir. Hane için çalışan herkes, yakalarında aile rozeti taşımak zorunda olup, yöneticilerin armalı yelekler giymesi adet haline gelmiştir.

Maaşlar zaman ve başarılarla değişken olmakla birlikte, başlangıçta çiftçi ve çoban maaşları 3 altın, öncü ve bakıcı maaşları 5 altın, çiftçibaşı maaşları ise 10 altındır.

Eldeki İmkânlar ve Oyuna Etkinleri Edit

Haneye ait yapımı henüz tamamlanmamış bir malikâne ve yapımları tamamlanmış koğuş usulü iki bina mevcuttur, bu binalar hane çalışanlarına tahsis edilmiştir. Buralar oyuncu karakterlerin kalması ve yemek ihtiyaçlarının karşılanması için uygundur.

Hane çalışanlarının tüm temel ihtiyaçları karşılanmaktadır, bu imkânlardan yararlanmamak genelde kaba bir davranış olarak algılanır.

Düzenli beslenme sağlandığı sürece aile üyelerinin tamamı %5 T bonusuna sahiptir.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.