FANDOM


Genel İnanışEdit

Eski tanrılar toprakları terk ettikten sonra, yeni krallıklar doğmaya başladı. Bu dönemde uzun zamandan sonra ilk defa her
Silver eagle

Siwion'un Sembolü Gümüş Şahin

insan, her topluluk kendi kaderini kontrol edebilir olmuştu. Onur, gurur, çalışkanlık her bireyin içerisinde doğdu ve büyüdü Siwion Mineria'da böyle doğdu.

Siwion Mineria'daki en güçlü ve yaygın şekilde tapılan tanrılardan bir tanesidir. Adalet, düzen ve çalışkanlığın tanrısı olarak kabul edilir. Yönelimi Lawful Good'tur. Siwion şövalyeleri ve rahipleri gittikleri yerlerde yaptıkları ve yapabilecekleri yardımlar nedeniyle özellikle alt sınıf halk tarafından genellikle büyük saygıyla karşılanırlar. Siwion'un diğer isimleri Şövalye, Koruyucu Işık ve Gümüş Şahin'dir.

Siwion Kilisesi tarafından geleneksel olarak düzenlenen yardımların büyüklüğü halk arasında Siwion inancını hep popüler kılmaktadır. Diğer taraftan düzen ve adalet yaklaşımı nedeniyle tüm tapanları iyi yönelimde olmayabilir. Hayatlarında düzen isteyen veya yaşadıkları topluma kanun ve huzur isteyen bir çok birey de Siwion'a inanmaktadır.

Siwion'un birçok sembolü olsa da genel kullanılanı gümüş şahindir ve silah olarak bir uzun kılıç olarak Altın Kılıç'ı kullanır.

Tapınak YapısıEdit

Siwion'a inanç çok genel olduğundan birçok farklı tapınak ve tarikatı mevcuttur. Her tarikat bu geniş inancı farklı şekilde yorumlar ve kendi yapısını felsefisine göre şekillendirir. Bazı tarikatlar tamamen askeri olabildği gibi, tamamen pasifist ve Siwion'un inancına şiddetten uzak ulaşılabileceğine inanları da vardır. Her tarikat kendi yolunu kendi seçse de iyilik, merhamet ve zayıflara yardım tümünün içinde yer almaktadır. Askeri yapılanan gruplar da net ve açık bir rütbe sistemi mevcuttur. Bazılarında ise gayet tüm üyeleri aynı seviye olan gruplar olabilir.

ÖğretileriEdit

Siwion her zaman zayıfın yanında olmanın doğru olduğunu anlatır. Her bireyin yaptıklarıyla başkalarına örnek olması gerektiğini ve bu şekilde düşünen kişilerin oluşturduğu toplumun ise çok büyük işler yapabileceğini anlatır. Beraber çalışmanın güven üzerine kurulduğunu üstüne bir çok Siwion hikayesi mevcuttur.
Golden Longsword

Siwion'un silahı, Altın Kılıç

Siwion'un ölümlü iken yaptığı yolculuklar öğretilerinin temeli sayılır. Yaptığı dokuz önemli yolculuk Kutsal Dokuz ismiyle Siwion öğretilerinin özü sayılır. Her yolculuğu sırasında gördükleri ve başından geçenler onu takip edenler tarafından kaleme alınmıştır. Bu yolculukların gerçekliği kesin olsa da kutsal dokuz içerisindeki hikayelerin ayrıntıları konusunda tarikatlar arasında derin tartışmalar vardır.

Siwion öğretileri ve tarikatları arasındaki temel farklar genel olarak doğru yöntemin ne kadar pasif olarak alınması gerektiği konusundadır. Tüm acılara dayanmanın her yapılacak savaştan daha değerli olduğu görüşü ana bir bakış açısıdır. Diğer uçta ise her kötülükle, her tehlikeyle direk kaynağı bulup yok etmenin doğru olduğunu söyleyen Siwion tarikatları mevcuttur. Ancak takip edilen öğreti ne olursa olsun, tüm tarikatlar zamanı geldiğinde zayıfın muhakkak korunması gerektiği konusunda hem fikirdir.

Ritüelleri ve BayramlarıEdit

Siwion adına birçok bayram ve düzenli yapılan ritüel vardır. Öncelikle tehlikeli bir görevden önce ve sonra Siwion'a dizler üstünde yapılan birkaç dakikalık silahla kutsanma ayini vardır. Mümkünse bir rahip liderliğinde yapılan ayinde tüm katılanlar Siwion'un peşinde doğru olanı yapacaklarına yemin ederler.

Haftada bir gün sabah arınma ayini yapılır. Bu ayin sırasında ayine liderlik eden kişi katılımcılar bir tanesini seçer ve o hafta bu kişinin başından geçen ve ruhunu rahatsız eden olayı anlatması beklenir. Rahip kendi grubunu tanıması ve takip etmesi bu ayinin başarıyla yapılması için ön koşuldur. Ayin sırasında konuşulanlar o gruptan dışarı çıkmaz ve ayindeki herkes, başından olay geçen kişiyi desteklemeye ve kendilerini oun yerine koymaya çalışır.

Gün doğum ayini her sabah mümkünse güney ışıdıktan hemen sonra, güneşin tekrar ışıması ve karanlığa karşı Siwion'un yaptığı savaştaki zaferi kutlanır. Mümkünse birden fazla kişi beraber söylenmesi gereken iki dörtlük şiir söylenir.

Sağlık Günü ismi verilen ve üç ayda bir defa yapılan bir organizasyon vardır. Bugün de Siwion tapınağı, manastırı veya basitçe inananı gün boyu fiziksel olarak yardıma ihtiyacı olan kişilere bakar. Onların ihtiyaçlarını gidermeye çalışır. En üst seviye şövalyenin ve hatta asilzadenin bile üç ayda bir defa bir hasta bakıcısı gibi insanlara yardımcı olması beklenir.

Bahar Işığı Bayramı yerel olarak her yıl baharın başladığı tarih kabul edilen tarihte yapılır. O gün Siwion için kurbanlar kesilir ve ihtiyacı olanlara dağıtılır. Ayıca Siwion'un yolculuklarından bir tanesininden bir temsil oynanır. Bunun yanı sıra fiziksel yarışmalar organize edilir.

Kış Başı Oyunları Siwion tapınakları tarafından organize edilen ve genel olarak Siwion şövalyeleri arasındaki mücadelelerin yapıldığı gündür. Mineria'daki büyük tapınaklar ve manastırlar bu gün için ön oyunlar düzenlerler ve daha merkezi olan bölgedeki yarışmaya kişiler gönderirler. Katılımcılar kadar onlarla beraber yolculuk şansı bulan sıradan kişiler için büyük bir etkinliktir. Bir köyü temsilen giden şövalye bir elli kişilik bir ekibin o yerleşkenin kültürü için önemi tartışılmazdır.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.