FANDOM


Savaşın, kanın, öfkenin ve merhametin tanrısı, tabi hakeden herkes için. Bazıları için hayatta kalma tanrısı olarak da inanılır. Bir çok inananı onu uzun boylu, korkunç görünümlü bir savaşçı olarak betimler, başının iki yanında iki keçi boynuzu ve hastalık derecesinde çıkık kemikli yüz hatları... Kimilerinin onu bir iblis olarak tanımlamasına sebep olur. Çoğunlukla barbar kavimlerince ibadet edilir, ancak savaşa girmeden önce bir parça daha iyi hissetmek için bir çoklarının da ona dualar ettiği söylenir. Genellikle gagasında yılan olan bir arıkuşu ile sembolize edilir.

Saubalill

Saubalill'in sembolü

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.