FANDOM


Tarihçesi Edit

İmparatorluk'ta hizmet veren bir legal paralı askerlik grubudur. Üç yüz yıl kadar önce tehlikeli ticaret yollarını korumak adına bazı loncaların ortak çalışmasıyla kurulmuştur. İsmini de korumakla yükümlü olduğu ilk güzergah olan Rek ve Tohar şehirleri arasındaki yoldan almaktadır. Loncalarla arasındaki bağı koparmayan, ancak nötr kalmaya özen gösteren Rek-Tohar sürekli büyümüştür.

Yıllar içerisinde zaman zaman İmparatorluk ile arasında sürtüşmeler yaşansa ve bazı eyaletlerde hizmet lisansları kaldırılsa da, hala varlıklarını sürdürmektedirler. Bütün önemli şehirlerde merkezi bulunan Rek-Tohar, hizmetlerini İmparator'a sadakat ilkesi içerisinde sürdürmekte ve taraf tutmamak için büyük özen göstermektedir.

Rütbeler Edit

Rek-Tohar'ın rütbe sıralaması şöyledir:

  • Acemi
  • Savaşçı
  • Çavuş
  • Teğmen
  • Yüzbaşı
  • Kalebaşı

Katılma Edit

Kanunla başı belada olmadıktan sonra hemen hemen herkesi geçmişini önemsemeden bünyesine kabul eder. Diğer taraftan Rek-Tohar'ta şirkete asil üye olarak kabul Savaşçı rütbesinden sonra gerçekleştirir. Kolay katılım nedeniyle, düzen sağlamak adına iç disiplini sert ve acımasızdır.

Bunun yanında asıl işi paralı askerlik olsa da, başka nedenlerle de üyeler bünyesinde yer alır. Güvenlik ve benzeri sebeplerden dolayı birçok kişi sadece koruma altında uyuyacak bir yer olması için Rek-Tohar'ın emrine girmeyi seçer. Katılmak için Çavuş veya üstü rütbede bir grup üyesi ile görüşmek ve 5 altın vermek yeterlidir.

Bir Rek-Tohar Paralı Askeri Ne Yapar? Edit

En önemli görev şüphesiz şirket için kontrat bulacak Çavuş ve üst rütbelere düşmektedir. Silahlarla iyi oldukları kadar kontrat verebilecek (parası olan)kişilerle de yakın ilişkide olmaları çok önemlidir. Bu görevler ihtiyaca göre koruma, eşlik etme, yok etme gibi çok farklı şeyler olabilir. Ayrıca şirket için yemek bulmak gene çavuşun görevidir. Bu bağlamda, hem antrenman olması hem de yemek toplamak için görevler düzenlenebilir.

Acemiler bu kontratlardan hiçbir ücret talep edemezler. Eğer isterse Çavuş ödeme yapabilir. Diğer taraftan şirket üyelerinin ve şirketin kazanç miktaları çok net belirlidir.

NOT: Çavuş ve Savaşçı seviyesindeki üyeler kontrat alabilir. Ancak Acemiler bir çavuş veya Savaşçı izni olmadan kesinlikle görevli bulundukları bölgeyi terk edemezler.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.