FANDOM


Ikabin
Ikabin Ormanı'nında bulunan eski kaya üstünde bulunan yazıtlara verilen genel isimdir. Bu yazıtların anlamları, kaç tane oldukları, ne amaçla kullanıldıkları bilinmemektedir. Bazılarında kelimeler, bazılarında çizimler yer almaktadır. Hepsinde benzer işaretlerin olması ve aynı teknik ile aynı taşlara kazınmış olması kökenlerinin bir olduğunun ispatı niteliğindedir.

Orman perileri tarafından sürekli ziyaret edilmektedirler ve genellikle bu taşların çevresinde bir orman perisine rastlanabilir.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.