Vastellien Krallığı'na bağlı bağlı İç Deniz 'in güneyinde kalan bir limandır. 10-15 arası büyük çaplı ticaret gemisi alabilen limanı bölgedeki en büyüklerdir. 

Nüfusu yaklaşık 5000 kişiliktir. Denizbağı ticaret yolunun başlangıç noktalarından biri olduğu için önemi büyüktür. Dil olarak Common dışında ayrıca Islander da oldukça popülerdir.

Düzenli liman kayıtları ve nakliye loncaları mevcuttur.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.