FANDOM


Ikabin Ormanı'ndaki kutsal sayılan İlk Çınar ve çevresindeki koruluğu koruyan canlılara verilen genel isimdir. Tümünün Treantlar olduğu düşünülse de, aslında başka doğa canlıları da bu görevi yerine getirmeye çalışmaktadır.

Hangi şartlarda gelenleri koruluğa almadıkları ve şiddete başvurduklarının almak oldukça güçtür. Krallıklar tarafından kabul gören ahlak anlayışı dışında, iyi ve kötü kavramları olduğu aşikardır. Normal şartlarda kötü olarak anılabilecek Tek Yara Gnoll Kabilesi üyesi gnollerden bazıları rahatlıkla bölgeye girebilirken, bazı Keia takipçilerinin girmesine izin verilmediği bilinmektedir.

Genel kişilere karşı genellikle kendilerini göstermek yerine koruluğun etrafını dallarla sarıp, girenlere izin vermemektedirler. En ufak karşı koymaya karşı ise hiçbir teamüllerinin olmadığı aşikardır. Ölüm ve yaşama bakışları da şüphesiz ki şehirli halk ile aynı değildir.

Diğer taraftan, muhafızlık görevleri dışında müthiş bir bilgi kaynağı olabilecekleri de açıktır. Treantlardan bazılarının antik zamanlardan beri bu görevi sürdürdükleri ve binlerce yıldır ormanda konuşulanları iyi dinledikleri bilinmektedir.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.