FANDOM


Dünya üzerinde esaret ve kölelik ortaya çıktığından beri Livakh’da varlığını sürdürmektedir. Bu kavramlardan beri özgürlük tanımlanmış ve özellikle esir ve kölelerce değer görmüştür. Narfell civarında inanılan ve inanan sayısı az olan tanrılardan biridir.

Çoğunlukla bir geyik başı ile sembolize edilir, din adamları kutsal bir sembol yerine, dövmeler tercih eder, bu dövmeler kendi öğreticileri tarafından eğitimleri tamamlandığında yapılır ve genellikle bir parça metal ile süslenir.

Yönelimi Chaotic Good olup, rahipleri: chaos, good, liberation, repose ve war domain’lerini seçebilirler. Tercihli silahı ise boarding axe’tir.

               

İnananları ve Tapınak Yapısı Edit

Narfell ve batı diyarlarında yaşayan göçebe kabileler, köleler ve esirler tarafından sıkça dua edilen bir tanrıdır. Birçoğu için umudu da temsil eder, ancak yardımı genelde bundan öteye geçmez. İnananlarının kendi başlarının çaresine bakması gereği; din adamları tarafından kabul gören bir inanıştır. Dualardan çok eylemlere cevap verir, bu cevap bazen bir mucize bazen ise içten gelen bir huzur duygusu şeklinde olur.

Düzenli bir tapınak yapısı olmamakla birlikte, dini anlatmak ve yaymak görevleri, savaşçı rahiplere kalmıştır. Anlatıların çoğu sözlü olarak aktarılır ve yeni din adamları ki tamamı savaşçı rahiplerden oluşmaktadır, usta-çırak ilişkisi ile yetiştirilir. Bu sebepler ile inananları onu kendi başına bulanlar ya da rahiplerinden biri ile karşılaşacak kadar şanslı esirler ve kölelerden oluşur. Rahipleri kendilerine dini bir yayılım ve ya yeni neferler yetiştirmek yerine özgürlük savaşçılığı gibi gayeler edinir, bundandır ki ömürleri genelde kısa olur. Yeterince yaşlı Livakh rahipleri, şanslı ya da becerikli olarak kabul edilirler ve genelde orta yaş civarında yeni öğrenciler yetiştirmeye başlarlar. Yine de yerleşik rahiplere rastlamak oldukça güçtür.

Öğretileri Edit

Basit ve özgür bir yaşamı öğütler, önceliğin yaşamak olduğunu söyler ve asla yardım elini uzatmaktan çekinmemeyi, özellikle özgürlüğü elinden alınanlara. Bu sebepledir ki rahiplerinin çoğu din adamından çok kurtarıcı olarak tanınır.  

Bireylerin gerçekten özgür olabilmesinin tek yolunun özgür bir düşünce ve inanç yapısına sahip olmaları olduğunu anlatır, biraz da bu öğreti yüzünden düzenli bir tapınak yapısı asla gelişmemiş, misyonerlik ya da engizisyon gibi kilise kolları asla oluşmamıştır. Zira inananlarının kendisine dualarından çok öğretilerini takip etmeleri tüm rahipleri tarafından öğretilenler arasındadır.

Ritüelleri Edit

                Özellikle yazılı kaynak eksikliği ve düzensiz bir inanç yapısı yüzünden dualardan çok ağıtlar ve ilahilerle ile ibadet edilir. İlahileri onun adından çok rahiplerinin kahramanlıklarını, ağıtları ise ölümden çok yitirilenin geçmişleri üzerinedir. Rahipleri her sabah gün doğmadan hemen önce adına bir ilahi mırıldanıp, bir damla kanlarını akıtırlar eğer geçen gün içinde kanları akmamış ise.

                İnananları savaşı bir ayin olarak görür ve bir ayinmiş gibi gerçekleştirir. Bu ayinde rol alan herkes, dost ya da düşman, saygı görür ve gerektiği şekilde onurlandırılır. Savaşmayı bırakan rahipleri zamanla güçten düşer.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.