FANDOM


Yerleşkeye Lady Islana isimli geminin yolcusu olarak, ilk seferle gelen, Hymes Gümüşkanat isimli Swion inanırı tarafından, bu yeni topraklarda Swion inancını pekiştirmek, güçsüzleri savunmak, Doğruluğu, Dürüstlüğü, Adaleti ve Cesareti ön plana çıkarmak yani kısaca Kutsal Swion öğretisini bu yeni topraklara taşımak için kurulmuş olan bir topluluktur.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.