FANDOM


Ikabin Ormanı'nda etkili ve merkezi gene aynı ormanda yer alan bir Keia tarikatıdır.
Maple

Tarikat Sembolü

Tarikat üyeleri çoğunlukla rahipler, druidler ve kolculardan oluşmaktadır. Orman ve çevresindeki düzeni sağlamayı kendine görev bilen tarikat, bölgedeki oduncular ile sürekli ilişki halindedir. Bölgedeki köylüler büyüsel hizmetlerin bir çoğunu tarikat üyelerinden aldığından, Kutlu Çınar Kardeşliği bu küçük yerleşkeler üzerinde belli bir etki ve otoriteye sahiptir. Ayrıca yıllar içerisinde birçok tarikat üyesi gene bu ufak köylerdeki ailelerden geldiğinden kan bağları da mevcuttur.

Diğer taraftan, tarikat ile bazı köyler arasındaki ilişki zaman zaman gerilmekte hatta kan dökülen olaylar yaşanmaktadır. Ikabin'i kontrol eden tarikat ise bu çatışmalardan genellikle üst taraf olarak çıkmaktadır. Bir köyü orman ile ilişkisini kesme kararının tarikat tarafından verilmesi, ve bu karara uymayanların cezalandırılması duyulmamış bir olay değildir.

Bir köy üzerinde bu kadar büyük otoritesi olsa da, tarikat ile köylüler arasında genellikle karşılıklı saygıya dayalı bir ilişki sürmektedir. Tarikat üyelerinin yaptığı bazı kusurlar köylüler tarafında görmezlikten gerilmekte ve buna karşılık da tarikat büyü hizmetlerini, toprakların zenginleştirmek için köylere sunmaktadır.

Üyelik Edit

Kardeşlik doğa ve Keia ile iletişime geçememiş ve büyü yeteneği olmayan yetişkinleri üyesi olarak kabul etmez. Bu üye sayısını alt seviyelerde tutmaktadır. Ancak her üyenin büyü gücünün olması da tarikat üyelerinin saygınlıklarını arttırmaktadır. Hemen hemen tüm kardeşlik üyeleri başka bir üye tarafından çocukken alınmış ve yetiştirilmiştir. Diğer taraftan, dışarıdan bir kişinin üye olması teorik olarak mümkündür. Kardeşlerin yarısından çoğu tarafından onaylanan bir kişi tarikata alınabilir.

Diğer taraftan tarikatta üyeler dışında yetişkin olmayan birçok çırak vardır. Bunlar arasında büyü yapamayanlar da olabilir. Tam üyelik yetişkenliğe geçişte gerçekleştirilir. Bu insanlar için 16 yaşıdır. Çıraklar genellikle orman çevresindeki köylerdeki yetenekli çocuklardan seçilir. Birçok köylü memnuniyetle çocuğunu çırak olarak verir, keza çocuğu çırak olarak kabul edilen aileye tarikat düzenli olarak yardım eder. Ayrıca çırakların kendi aileleriyle yılda bir ay beraber geçirme hakkı vardır.

Yönetim Edit

Kardeşilikte yönetim her üç kış dönümünde bir seçilir. Bir lider seçildikten sonra Yaz Ustası ve Kış Ustası ünvanlarıyla iki yardımcı seçmesi beklenir. Bu kişiler seçilen lider tarafından önerilir ancak gene oylama sonucu pozisyonları kesinleşir. Yaz ustası genellikle bölgedeki kutsamalardan ve ormanın durumundan sorumludur. Kış ustası ise tarikat için işler, kontrol bölgeleri ve üyelerle ilgilenir.

Önemli Gelenekleri Edit

Her yıl kış dönümünde tüm üyelerin mümkün ise Keia tapınağına dönmesi beklenir. Çırakların çoğunun katılması yasak bu toplaşkalarda karşılıklı hikayeler anlatılır ve yılın nasıl geçtiği sohbetleri edilir ve eğer dönemi geldiyse, yeni bir yönetim seçilir. 

Kardeşlik üyelerinin yönetimin sözünü dinlemesi ve belli bir hierarşiye uyması beklenir. Ancak genel olarak emir komuta denilebilecek bir yapı yoktur ve emirlerin birçoğu rica seviyesinde gerçekleşir. Diğer taraftan ricaları sürekli kıran bir tarikat üyesini kendini tarikatın dışında ve Ikabin'e giriş yasağıyla bulabilir.

Üyelerin biriylerinden yardım istemesi gayet normaldir ve gene mümkünse bu yardım ricalarının kırılmaması beklenir. Diğer taraftan bir üyenin diğerinin hayatı tehlikedeyken yardım etmemesi kesinlikle affedilemez. Ayrıca üyeler arası hırsızlık ve benzeri suçlar hoş bakılmaz ve tarikat tarafından cezalandırılır.

Üyeler arasında tartışmalar çıkarsa, bunların tapınakta çözülmesi beklenir. Asla iki üye birbirine veya birbirlernin mallarına, sevdiklerine zarar veremez. Lider veya Kış Ustası aradaki probleme makul ve adil bir çözüm getiremez ise, duello yöntemine gidilir. Duellonun nasıl biteceğine ise taraflar karar verir. Eğer onlar bu konuda da anlaşamaz ise duello yöntemine lider veya Kış Ustası karar verir.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.