FANDOM


İmparatorluk Güvenlik MuhafızlarıEdit

İmparatorluk ordusunun parçası olan ama genellikle tedarik yollarını korumak ve güvenlik sağlamaktan sorumlu olan askeri yapıdır.

Aldelen'de ise düzeni korumak ve İmparatorluk kanunlarının işlemesine yardımcı olmaktadırlar. Genelde yaptıkları ise İmparatorluk memurlarının, özellikle vergi toplayıcılarının güvenliğinden emin olmaktır.

Küçük suçlarda yerel yargıç rolünü de alan bir komutan tarafından yönetilirler.

Temel görevleri;

- Şehir dışına çıkan gruplara eşlik etmek.

- Kanunları çiğneyen suçluları araştırmak ve yakalamak

- Bölgede hala düşman gücü var ise İmparatorluk adına şehri korumak

olarak özetlenebilir;

Devamı..

Şu Anki Klan GM'i: H.Ruhi

Altın Boyunduruk KilisesiEdit

Altın Boyunduruk, İmparatorluk’ta geçmişte şehirlerde çıkan isyanlara tepki olarak doğmuş bir kilisedir. Harados’un yaygın öğretilerinden daha sert bir inanışı savunurlar. Özgürlük fikrinin veba hastalığı kadar zararlı olduğuna inanırlar. Çünkü sıradan halkın özgür bireylerinin yapacakları eylemlerin akıldan ve planlamadan yoksun olacağı için uzunvadede tüm düzeni bozacağına inanırlar. Altın boyunduruk kilisesine göre karar vermek ve uygulamak ancak onu hakedecek üstün bireylerde bulunmalıdır. Şehirlerin bir makina gibi çalışması için amaca odaklanmış ufak bir beyin takımının, halkın tamamında söz sahibi olması gerektiğini savunurlar. Bu yüzden köleliği özendirirler ve imparatorluğun işgal ettiği yerlerde hemen misyonerlik çalışamalarına başlayıp buralardaki halka köleleiğin erdemlerini anlatmaya ve hakedilmiyorsa iradeden vazgeçmenin, mutluluğun anahtarı olduğunun propagandasını yapmaya başlarlar. Bunu da gönüllü kölelik yani altın boyunduruk metaforuyla yaparlar.

Altın Boyunduruk öğretileri, Harados inancı içerisinde bile fazla sert bulunduğu için yaygın bir taraftar kitlesi toplayamamıştır. Yine de imparatorluk tarafından gerektiğinde pragmatik sebeplerle kullanılırlar. Uygulamalarında sert ve katı bir disiplinle çalışırlar. Altın Boyunduruk Kilisesi’nin kurucu rahibi Gnavitius Nerzoradan’ın Harados artifactlarından “gümüş kırbacı” rüyasında gördüğüne inanılır. Bu yüzden kilisenin amaçlarından biri gümüş kırbacı bulmaktır. Bu yüzden imparatorluğun verdiği işgal ve ilhak görevlerinde yer almayı arayışlarına hizmet ettiği için seve seve kabul ederler.

Devamı..

Şu Anki Klan GM'i: Mustafa Büçkün

Thatibue HanesiEdit

Thatibue (tha-tib-i) ailesi tarihleri boyunca tarım ve hayvancılık ile geçinmiş; yöneticilerinden çiftçilerine kadar büyük bir disiplin ve bağlılık ile çalışmıştır. Bu özellikleri ile imparatorluk için önemli bir hane haline gelmiş ve şimdiye kadarki tüm karar ve eylemlerinde tahtın yanında durmuştur. Bu seferinde de imparatoru hayal kırıklığına uğratmamış ve tüm tehlikelere rağmen, orduların erzak ihtiyacının karşılanmasında büyük rol oynamıştır. Karşılığında da kendi talepleri olmamasına rağmen, imparatorun takdiri ile yeni elde edilen topraklarda kendi haklarını elde etmişlerdir.

Thatibue ailesinin öncelikli amacı yeni toprakların konforla ve tok karınla yaşanabilir hale gelmesi için üretime başlamak, verimli toprakların tanzimini hem yöre halkı hem de çevredeki ticaret fırsatları açısından en uygun şekilde yapmaktır. Aile büyükleri demir bir yumrukla uyguladıkları yönetimleri ile ün kazanmış oldukları için bölge yönetiminden de benzer bir düzen ve disiplin bekledikleri düşünülmektedir, taraflarına iletilecek en ufak sorun bile geçmişte de olduğu gibi bir yönetici değişikliğine ve ya daha kötüsüne sebep olabilecektir. Aile için çalışmayı düşünenler, keskin bir meritokrasinin çalıştığını ancak hatanın asla gözden kaçmadığı ve affedilmediğini akıllarından çıkarmamalıdırlar. Hanemiz kendi yanında olanların ve ailelerinin hiçbir zaman açlık çekmeyecekleri ve haneye hizmet ettikleri müddetçe güvende kalacaklarına dair söz vermektedir, karşılığında ise koşulsuz bir adanmışlık beklemektedir.

Devamı..

Şu Anki Klan GM'i: Alper Baran Sönmez

Toplayıcı LoncasıEdit

Toplayıcı Loncası, doğal kaynakların "değerlendirilmesi" üzerine uzmanlaşmış kişilerden oluşan bir topluluktur. Topluluk, 4 kişilik bir yönetim kadrosunun yanında ufak, vasıfsız lâkin güvenilir işçiler barındırır. Topluluğun bir ana merkezi bulunmamaktadır, sürekli hareket halindedirler ve yeni bir iş veya proje onları nereye fırlatırsa kendilerini orada bulurlar. Bu da onlara krallığın bir çok noktasında iş bağlantıları kurabilmelerine olanak sağlamıştır. Hemen hemen herşey için bir alıcı bulabilirler.

Toplayıcı Loncası bir iş gücünden ziyade servis sağlayıcısı konumundadır. Soylulara ve zaman zaman krallığın kendisine bir bölgedeki doğal kaynakların nasıl "değerlendirileceği" konusunda bilirkişilik yapar, iş gücünü oluşturur, gerekli düzeni kurup eğer gerekiyor ise elde edilecek hammadde için alıcı bulurlar. Eğer proje uzun soluklu olacaksa kendileri o bölgeye yerleşip herşeyi koordine eder ve bunun karşılığında bir pay alırlar. Lodge, koruculuk, madencilik, ormancılık, avcılık ve egzotik bitkilerin, yani doğal olarak krallıkta yetişmeyenlerin, çiftçiliği konusunda yetkindir.

Topluluk son zamanlarda krallık tarafından yeni elde edilen yörelerin nasıl tam anlamıyla suyunun sıkılacağı konusunda fikir vermek ve gerekirse bir hammadde ağı kurmak için tutulmuştur. Bu bağlamda bir çok yöre gezmiştir. Son durakları ise Kuzgun Düzlükleri'ndeki Aldelen kasabasıdır. Buraya nispeden yakın zamanda yerleşmiş bulunmaktadırlar ve yerel yönetimin köle izinleriyle yavaş yavaş bir iş gücü oluşturmaya başlamışlardır.

Devamı..

Şu Anki Klan GM'i: Ozan Güzel

Zanaatkarlar LoncasıEdit

Resmi olarak ciddi söz hakkı olsa da, temelde sadece para verebilen serbest zanaatkarldan oluşmuş cemiyettir. Kendilerini yüksek memurlara, soylulara ve oturmuş ailelere karşı korumak adına birlikte duran bu üreticilerden bazıları zamanla yükselmiş ve loncayı bazı bölgelerde önemli bir siyasi güç haline getirmiştir.

NOT: Şu anda lider oyuncu almamaktadır. NPC bir lideri vardır.

Devamı..

Şu Anki Klan GM'i: Ortak

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.