Tarihi

Eskilerden beri bir hikaye anlatılır gençlere, yürek vermek için onlara. Çocuklara anlatılır bu hikaye, atalarının neler başardıklarını unutmamaları için. Bu hikaye Kahooli'nin başkaldırısıdır, zalim ve kibirli Shea'ya karşı.

Sol'da ilk büyü bulunduğunda, insanlığın yükselme zamanı gelmişti. Büyünün baştan çıkarıcı mucizeleri bazılarını diğerlerinden fazla etkileyip kibre sürükledi. Böylece yükselme vakti yalnızca belli kişilerde gerçekleşti. Büyü kullananlarda...

Kibirli büyücülerin arasından bir kadın çıktı. İsmi Shea'dı. Diğerlerinden farklı olarak o, büyüye sahip oldu. Gücünün kudretini göstermek için yeni güneşi yarattı. Böylece her şeye hakim olacağını düşündü. Bir süre için de düşündüğü gibi oldu.

Shea'nın takipçileri güçlüydü, zengindi, insandan daha insanlardı. Artık onlar insan, diğerleri ise alt soydu. Alt soyun değeri yoktu. Büyücüler istedikleri gibi insanları yarattıkları başkentte götürüyorlardı. Kaçırılanlar geriye dönmüyor, insanlar sevdiklerinden bir daha haber alamıyordu. Bazı söylentilere göre büyücüler götürdükleri alt soyluların üstünde deneyler yapıp onları değiştiriyorlardı.

Alt soy rahatsızdı, Alt soy mutsuzdu. Doğuştan yapmadıkları şeyler için ceza çekmek istemiyorlardı. Tam bu sırada aralarından biri çıktı. Ona Valhe derlerdi. Kalabalık bir ailenin direğiydi. Demircilikle geçinirdi.

Bir gece kibirli büyücüler halkına saldırdı. İnsanlar götürüldü. Bu Valhe'nin sessizliğini bozduğu geceydi.

Böylece aldı çekicini Valhe ve vurdu örsüne kinle. Güçlü kollarından kanlar akmıştı örsüne. Tüm gece sürse de sonunda bitirmişti intikam getirecek kılıçları. Valhe tam on üç kılıç dövmüştü bir gecede, Biri kendine diğerleri oğullarına olmak üzere. Kılıçlara manablade ismini vermişti. Onları büyücüleri yenmek için kullanacaktı.

İlk zamanlarda sessizce başladılar başkaldırılarına. İnsanları çağırdılar davalarına ve güçlendiler gün geçtikçe, büyücülerin haberleri olmadan. İsyan sırasında tanınmaktan çekindiler bu yüzden maskeler yaptılar. Soğuk, sert ve ölüm kadar acımasız maskeler...

Sonunda savaş başladı. Valhe alt soyun önüne geçti, Maskesini taktı ve insanların önünde intikam alınacağına yeminler etti ve kılıcını kaldırdı. O gün kılıç kaldıran çoktu.

Savaşlar uzun sürdü. Halk birbirine girer de, nasıl kısa sürer zaten. Nefret çığ oldu ve Shea'nın zalim hükümdarlığı son buldu. İnsanlar Valhe'ye Kahooli diye seslenmeye başladı. İntikam Tanrısı Kahooli...

Öğretisi

Haksızlığa uğrayanlar, başkalarının elinde acı çekenler, kendilerine zarar verenlerin acı çekmesini isterler. Öğretileri sesleri duyulmayan mazlumların sesi olma üzerinedir. Hayatta iyi ve kötü gibi kavramların değersiz olduğunu, yalnızca toplumdaki insanların bireysel sorunlarıyla uğraşılması gerektiğinden bahseder.

Kahooli, Geçici çözümler yerine kalıcı çözümlerin bulunmasını öğütler. Süslü zırhlar kuşanmış paladinlerin bir bölgeyi kurtarması yerine, o bölgedeki insanlara kılıç eğitimi vermelerini ister. İnsanlara yemek dağıtmak yerine onlara ekebilecekleri topraklar tahsis etmeyi uygun görür. Bu yüzden Siwion ve öğretilerinden nefret eder.

iyilik ve kötülük arasındaki çatışmanın manasız, amaçsız ve sonuçsuz olduğunu düşünen Harados ile her ne kadar öğretileri benzese de alt tabaka ve mazlum insanları dinlememesinden dolayı onun öğretilerini de reddeder.

Ayrıca Shea'nın deneyleri yüzünden werewolf gibi yarı insan-yarı canavarlardan nefret eder ve inananlarına bu tür yaratıkların yok edilmesini emreder.

Sembolü

Kahooli'nin Sembolü Ahşap Maske

Sembolü intikamın soğuk adaletini simgeler. Maskenin kullanılma amacı ilk başta farklı olsa da, zamanla anlamı değişerek; intikam alanların ortak yüzünü temsil etmeye dönmüştür. Öyle ki maskenin ardında bir kişi yoktur. Maske, ardında acı çeken tüm mazlumları barındırır.

Maskeler genelde süsten uzaktır ve göz delikleri dışında yüz hatlarını belli edecek bölümler bulunmaz. Maskeyi taşıyacak kişi isterse intikam aldığı kişinin kanıyla boyayabilir, bu inananlar arasında saygı görmesini sağlayacaktır.

İnananları

Kahooli'nin inançları yaygın olmamakla birlikte her zümrede inananları mevcuttur. Ancak genelde alt tabaka insanların arasında oldukça popülerdir.

Kahooli rahipleri genellikle tehlikeli bulunduklarından kimliklerini nadiren açıklarlar. Bu yüzden yerleşimlerden olabildiğince uzakta yaşarlar.

ayrıca kendi aralarında ven adlı gizli bir tarikat dili kullanırlar.

Tapınak Yapısı

Kahooli tapınakları diğer tapınaklar gibi halka açık ve organize değildir. Kimsenin yaklaşmadığı ormanlar ve dağlarda bulunurlar. Rahiplerin izinleri olmadan yerleşkeleri bulmak neredeyse imkansızdır.

Tapınaklar yılda bir kez öğretilerini yeni nesillere aktarmak için şehirlere rahiplerini gönderir. Adaylar genellikle mazlumlar ve kimsesizler arasından seçilir.

Bazı istisnalar dışında tapınaklarda Kahooli'nin öğretileri ve suikastçılık eğitimi verilir. Adayların eğitimleri zorlu ve acımasızdır, bunun onları güçlü kılması beklenir.

Ayrıca inananlar Tapınak içinde yükselebilir. Aşağıda en alttan en yükseğe rütbeler sıralanmıştır.

  • Copper
  • Iron
  • Crimtan
  • Orachilium
  • Adamantium

Tapınaklar Büyük Büyü Savaşından sonra oğulların birbirinden haber alamaması ve ayrı mezhepler oluşturmalarıyla kurulmuşlardır. Kahooli'nin öğretilerinden çıkmadan kendi amaçlarını izlerler. Bunun yanı sıra Kahooli ve eşinin de kurduğu ayrı mezhepler vardır.

Mezhepler

Tam on beş mezhebin kurulmasına rağmen resmi kayıtlara göre aktif olan ve bilinen beş mezhep vardır. Diğerleri ya yok olmuş ya da gizlice öğretilerine devam etmektedir.

Ayrıca her mezhebe Shea isyanında kullanılan kılıçlar verilmiştir. Kılıçlar, Tapınaklar için kutsal eşya sayılır ve ancak çok gerekli olduğu zamanlarda kullanılır, aksi halde kullanılması yasaktır.

  • İntikam Dağıtanlar Mezhebi ,Valhe(Kahooli) tarafından kurulmuştur. Valhe, Tanrılar katına yükseldikten sonra bile işlevini yitirmemiş hatta inançlarını ölümsüz hale getirmek için kutsal kitap yazmışlardır. Kahooli'nin önderliğinde yazılan kutsal kitabın ismi ''On üç kılıcın kitabı''dır. Ne yazık ki kitap yıllar içinde kaybolmuştur. Kahooli rahiplerinin detaylı araştırmasına rağmen akıbeti bilinmemektedir. On üç kılıcın kitabı hâla aranmaktadır. Onu bulan mürit'in Kahooli tarafından ödüllendirileceği inanılır.
  • Merhametin Eli Mezhebi ,Kahooli'nin ölümsüz eşi Valehtelija tarafından kurulmuştur. Valehtelija'ya göre en iyi intikam, başarıdır. Çünkü seni sevmeyen herkesi üzer. Bu ideoloji üzerine kurulan mezhep, Toplumda suç işlemiş veya kimsesiz kalmış insanlara iyi bir gelecek sağlamaya çalışır. Böylece bu tür insanlara hem yeniden yaşama şansı vermiş olur hem de onları Tapınağa bilgi taşıyan casuslar haline getirmiştir. Valehtelija, sisler ardına çekilse de mezhep öğretilerinden sapmamıştır.
  • Ölümün Fısıltısı Mezhebi, Tarikatın başı Kahooli'nin en büyük oğlu olan Valehtelijoitadır. Mineria'nın en iyi suikastçılarının yetiştiği bu mezhep, Birçok şehirde korkuyla anılır. Onlara ulaşmak için karanlık kapıların ardından fısıldamanız yeterlidir. Eğer suikastçıyı ikna edecek iyi bir neden ve altınınız varsa yalnızca kurtulmanız gereken ismi söyleyerek o kişiden kurtulabilirsiniz.
  • Hürmet Mezhebi hakkında pek fazla bir bilgi olmasa da asil ailelerin yanında suikastçı olarak çalışacak inanan yetiştirdikleri hakkında söylentiler mevcut.
  • Kine Bürünenler Mezhebi inananları şu sıralar Cüce Krallığı ile Elf krallığı arasında diplomatlık görevini üstlenmiş durumdalar.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.