Mineria Wiki
Advertisement

Asda.jpg

Mineria'da farklı bölgelerde görev yapan Harados takipçisi bir şövalye grubudur. Aldelen'de ise Altın Boyunduruk Kilisesi'ne bağlı görev sürdürmektedirler.

Desturları[]

İsimlerini Harados'un efsanevi silahı Gümüş Asa'dan almışlardır. Harados'un öğretilerini yayma ve bu öğretiler doğrultusunda hareket etme amacı güderler. Özellikle var olan düzeni tehdit eden unsurlara karşı şiddetle ve hızla cevap vermeyi kendilerini düstur edinmiş olan bu grup, şiddet yanlısı olmasa bile gerektiğinde uygulamaktan çekinmezler.

Şövalyeler arasında son derece katı bir Harados inanışı bulunmaktadır. Kasten öğretilerin dışına çıkanlara karşı asla toleransları yoktur. Gümüş Asa Şövalyeleri aynı zamanda kişisel mal varlıklarını umursamamalıdır. Bir Gümüş Asa Şövalyesi'nin yegane hazinesi içindeki Harados inancı ve sadece bunu gösteren materyallerdir. Bu nedenle ellerine geçen ve inançlarını simgelemekle ilgisi olmayan her türlü fazlalığı, gereğini yapması üzere kiliseye bağışlarlar.

Harados, öğretisinde zenginleşmeye karşı hiçbir şey söylemese bile Gümüş Asa Şövalyeleri tatmin duygusunu sürekli aç tutmak ve kişinin motivasyonunu sürekli kılmak için ellerine geçen her türlü zenginliği kiliseye bağışlar ve kendilerine sadece elzem miktarını almayı görev bilirler. Şövalyeler içinde kiliseye en çok bağışta bulunanlar, en büyük onur sahibi olanlardır. Şövalyeler bilirler ki, daha yetkin ve üst sınıf kimseler bu hazineler ile düzeni korumak adına çok daha önemli adımlar atacaktır. Şövalyeler için düzen sadece bir amaçtır, kendileri ise bu amaç uğruna kullanılacak araçlardır.

Üye Alımı[]

Şövalyeler kendi içlerine yeni bir üye alırken aradıkları tek şey gerçek olan bir Harados inancıdır. Üyelerin en büyük değeri bu inanç olmalı, düzen yolunda asla korkmadan ve çekinmeden gerekli her türlü adımı atabilmelidirler. Herhangi bir konuda şüphe duymaları halinde, eğer onlara yol gösterecek daha üst rütbede bir rahip yoksa, güvenmeleri gereken tek kişi yalnızca Harados olmalıdır. İçlerindeki Harados inancı ne kadar güçlüyse, başladıkları yol önlerinde o kadar aydınlık olacaktır.

Hiyerarşi ve Rütbeler[]

Gümüş Asa Şövalyeleri içinde net bir hiyerarşi bulunmaktadır. Yeni alınan bir üye belli bir süre içinde kendisini kanıtladıktan sonra Şövalye olur. Şövalyeler arasında herkes birbiri ile eşit olsa da saygınlık kazanmak gerekmektedir ve bunu da inançlarına bağlılıkları ile kazanabilirler. Şövalyelerin başında onların talimlerinden sorumlu olan ve ilk yol gösterici konumunda bulunan, Harados'un Kalkanı ünvanına sahip kıdemli şövalyeler bulunur. Onların da üstünde ise bütün Şövalyelerin lideri olan Harados'un Kılıcı bulunur. Harados'un Kılıcı, Şövalyelerin lideri olarak Başrahip olan kişinin emrindedir. Ancak Başrahip aksini söylemedikçe Şövalyelerin işlerinden ve görevlerinden Kılıç sorumludur.

Aldelen'deki Bazı Şövalyeler[]

Gümüş Asa Şövalyeleri'nin lideri şu anda bir Harados rahibi olan Gotfrid bulunmaktadır. Harados'un Kalkanı olarak rütbe alan diğer iki Şövalye ise Olaf ve Jof isimli iki rahiptir. Gümüş Asa Şövalyeleri şu an yaklaşık olarak 12 kişidirler.

Harados'un Kalkanı Olaf, yaklaşık iki metre boyunda oldukça iri bir adamdır. Silah olarak yanında cüssesine uygun koca bir balyoz taşımaktadır. Pek fazla konuşmayan birisidir ve çok sert bir mizacı vardır. Devriye görevleri arasında sahip olduğu boş vakitlerinde sıklıkla Şövalyelerin Lideri Gotfrid ve diğer Harados'un Kalkanı olan Jof ile dua ederken görülür. Kendisinin de sırtında tıpkı lideri gibi bir kupa sembolü olduğunu görenler vardır.

Harados'un Kalkanı Jof, herkesten şüphe eden sinsi bakışlara sahip, ünvandaşı Olaf'a nazaran daha ufak tefek biri olsa da inancında aynı sertliğe sahip birisidir. Konuşmayı ve özellikle konuştuğu insanların inancını sorgulamayı ve onlara gerektiğinde Harados'un öğretilerini anlatmayı sever.

Kıdemli Şövalye Ester, rütbesiz bir şövalye olsa da inancı ve yaptıkları ile şövalyeler arasında oldukça saygı görmektedir. Çok katı bir şekilde yaşamakta ve inancından taviz vermemesiyle bilinmektedir. Sol gözünü talihsiz bir kaza sonucu kaybetmiş ve yüzünün aynı yarısı yanmıştır. Hali hazırda son derece sert görünen bu kadın, kaza sonrası aldığı yaralar ve bu yaraları kesinlikle saklamaması nedeniyle iyice ürkütücü görünmeyi başarmıştır.

Şövalye Halgrim, 30'lu yaşlarında ve kafası kelleşmekte olan kısa boylu tıknaz bir adamdır. Yakın zamanda Kılıç Gotfrid'in vermiş olduğu emirle Harados'un artifaklarından birisi olan Gümüş Kırbacı aramak için Aldelen'den ayrılmıştır.