Mineria'da farklı bölgelerde görev yapan Harados takipçisi bir şövalye grubudur. Aldelen'de ise Altın Boyunduruk Kilisesi'ne bağlı görev sürdürmektedirler.

Desturları

İsimlerini Harados'un efsanevi silahı Gümüş Asa'dan almışlardır. Harados'un öğretilerini yayma ve bu öğretiler doğrultusunda hareket etme amacı güderler. Özellikle var olan düzeni tehdit eden unsurlara karşı şiddetle ve hızla cevap vermeyi kendilerini düstur edinmiş olan bu grup, şiddet yanlısı olmasa bile gerektiğinde uygulamaktan çekinmezler.

Şövalyeler arasında son derece katı bir Harados inanışı bulunmaktadır. Kasten öğretilerin dışına çıkanlara karşı asla toleransları yoktur. Gümüş Asa Şövalyeleri aynı zamanda kişisel mal varlıklarını umursamamalıdır. Bir Gümüş Asa Şövalyesi'nin yegane hazinesi içindeki Harados inancı ve sadece bunu gösteren materyallerdir. Bu nedenle ellerine geçen ve inançlarını simgelemekle ilgisi olmayan her türlü fazlalığı, gereğini yapması üzere kiliseye bağışlarlar.

Harados, öğretisinde zenginleşmeye karşı hiçbir şey söylemese bile Gümüş Asa Şövalyeleri tatmin duygusunu sürekli aç tutmak ve kişinin motivasyonunu sürekli kılmak için ellerine geçen her türlü zenginliği kiliseye bağışlar ve kendilerine sadece elzem miktarını almayı görev bilirler. Şövalyeler içinde kiliseye en çok bağışta bulunanlar, en büyük onur sahibi olanlardır. Şövalyeler bilirler ki, daha yetkin ve üst sınıf kimseler bu hazineler ile düzeni korumak adına çok daha önemli adımlar atacaktır. Şövalyeler için düzen sadece bir amaçtır, kendileri ise bu amaç uğruna kullanılacak araçlardır.

Üye Alımı

Şövalyeler kendi içlerine yeni bir üye alırken aradıkları tek şey gerçek olan bir Harados inancıdır. Üyelerin en büyük değeri bu inanç olmalı, düzen yolunda asla korkmadan ve çekinmeden gerekli her türlü adımı atabilmelidirler. Herhangi bir konuda şüphe duymaları halinde, eğer onlara yol gösterecek daha üst rütbede bir rahip yoksa, güvenmeleri gereken tek kişi yalnızca Harados olmalıdır. İçlerindeki Harados inancı ne kadar güçlüyse, başladıkları yol önlerinde o kadar aydınlık olacaktır.

Hiyerarşi ve Rütbeler

Gümüş Asa Şövalyeleri içinde net bir hiyerarşi bulunmaktadır. Yeni alınan bir üye belli bir süre içinde kendisini kanıtladıktan sonra Şövalye olur. Şövalyeler arasında herkes birbiri ile eşit olsa da saygınlık kazanmak gerekmektedir ve bunu da inançlarına bağlılıkları ile kazanabilirler. Şövalyelerin başında onların talimlerinden sorumlu olan ve ilk yol gösterici konumunda bulunan Harados'un Kalkanı ünvanına sahip kıdemli şövalyeler bulunur. Onların da üstünde ise bütün Şövalyelerin lideri olan Harados'un Kılıcı bulunur. Harados'un Kılıcı Şövalyelerin lideri olarak Başrahip olan kişinin emrindedir. Ancak Başrahip aksini söylemedikçe Şövalyelerin işlerinden ve görevlerinden Kılıç sorumludur.

Aldelen'deki Şövalyeler

Gümüş Asa Şövalyeleri'nin lideri şu anda bir Harados rahibi olan Gotfrid bulunmaktadır. Harados'un Kalkanı olarak rütbe alan diğer iki Şövalye ise Olaf ve Jof isimli iki rahiptir. Gümüş Asa Şövalyeleri şu an yaklaşık olarak 12 kişidirler.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.