FANDOM


Deft Duelist by davepalumbo

Diane the Lightbathed

The Lightbathed olarak da bilinen Krallık'larda doğup büyümüş bir kadın. Kurumdur Krallığı'nın ufak bir kasabasında dünyaya gelen Diane, çocukluk yıllarında bile saflığın ve iyiliğin bir temsili olarak biliniyordu. Diane 8 yaşındayken yaşadığı köy Genç Lord Averick'in de içinde bulunduğu bir grup tarafından baskına uğramış, köydeki insanlar katledilmişti. Diane ise kaçarken bir kuyuya düşüp kurtulmuş, Lord Averick'in adamları kendisini takibi bıraktıktan sonra kuyunun altında ilerleyen bir tünel bulmuştu. Tünelin ucunda bulduğu mermerden mabed, Diane için hayatının yeni bir döneme girdiğini işaret ediyordu.

Köy yıllar sonra yeniden inşa edildiğinde Diane'i tanıyan kimse kalmamıştı ya da insanlar hatırlamıyordu. 3 sene sonra Diane elinde garip bir küreyle ortaya çıktığında ilk başta kimse ona yardım etmeye gönüllü olmadı. Bir süre şansını hanlarda çalışarak ve insanlara yardımcı olarak denediyse de, konuştuğu şeyler herkese garip geliyordu. Yeni bir tanrıçadan bahsediyordu, daha doğrusu eski olandan, kimsenin adını duymadığı bir tanrıçadan.

Bağnaz bir yapıya sahip toplum ve rahipler tarafından kısa sürede toplum dışına itilen Diane bu sürede tek bir şey öğrenmişti: Ondan ailesini ve evini alan insanların isimleri: Theron Darkfur ve Averick Simon. Din konusunda daha açık görüşlü olan Rakeman 'a taşındı, orada kendi tanrıçasının öğretilerini elinden geldiği kadar yaymaya ve tapınakta çalışmaya başladı. Uzun sürede az da olsa bir yol katedip kendisini dinleyen bir çevre edinmeyi başarmıştı. Hiç kimse eskinin ana tanrıçasını büyük bir inanç olarak görmüyorsa da insanlar onu dinliyordu, gönüllerinde bir köşeye tanrıçasını da koyuyorlardı.

Diane 23 yaşına geldiğinde Kral Indu, bir suikaste kurban gitti ve Stosar'ın yeni kralı Averick Simon oldu. Utgaard Sagran'ın yeni krala karşı ayaklanmasından sonra tapınağı terkedip direnişçilerin arasına katıldı.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.