FANDOM


Darius

Otuzlu yaşlarının ortalarında, ince, uzun ve genellikle ciddi bir adamdır Darius. Genellikle başlığının ve kollarının çevresine siyah ipek iplikle rune'lar örülmüş olan koyu mor renkli cübbesinin içine sarınarak ve tanrısının öğretisi uyarınca yüzünde kuru kafayı andıran bir maske takarak, hassas gözlerini ve pudra gibi beyaz olan cildini korumaktadır. İlk görüşte üzerinde giydiği kıyafetler, maskesi, omzunda taşıdığı geniş ağızlı orak ve temsil ettiği ebedi gücün yani Tanrısı olan Ölümün işaretçisi olduğu için çevresindekilerde çok hoş karşılanmayan bir adam olsada, aslında sadece görevine bağlı bir keşiştir... Çocukken yaşamış olduğu ve ailesini kaybetmesine sebep olan doğa üstü olaylar sonucunda, saçları dahil vücudundaki tüm renk pigmentleri beyaza dönümüş, ve ailesinin yok olmasıyla sonuçlanan bu olaydan sağ çıkmış olması sebebi ile Onun bir seçilmiş olduğunu düşünen ve kızgın kalabalık tarafından öldürülmesini engelleyen Arkius isimli bir ölüm rahibi tarafından Kemik tarlası olarak anılan gizli mabede getirilerek, çocukluğunda tanrısının yolunu öğrenmiştir... 5 yaşına geldiğinde kendisine öğretilmemiş olmasına rağmen, kusursuz bir aksanla Celestial, Infernal ve Aybssal konuşa bildiği farkedilmiş olup, bu lisanların tanrısının hizmetkarları arasında kullanılan temel lisanlar olması sebebi ile Arkius'un düşüncelerinin yanlış olmadığı görüşünü desteklemiştir. Bunu takip eden süre içinde ise tanrısının alametleri onun çevresinde görülmeye başlamış. Ancak bu alametler beklendiği gibi bir rahibin gösterdiği mucizelerden daha farklı bir şekilde gerçekleşmiştir. Darius'un çevresinde efendisinin bu dünyaya ait olmayan hizmetkarları sıklıkla görülmeye başlamış, bir süre sonra ise Dariusun iradesi ile bu hizmetkarları kendi düzlemine çekebildiği ortaya çıkmıştır.

Eğitimini tamamladıktan sonra üstleri tarafından verilen görevleri yerine getirmekte gösterdiği üstün başarısı ile kısa sürede tapınakta sevilen ve sayılan bir keşiş olan Darius, Efendisinin isteklerini tüm fanilere iletmek için 9 yıl sürecek olan bir sefere çıkmış ve bu sefer sırasında türlü dost ve düşmanlar edinerek, Diyardaki bir çok halk tarafından farklı isimler ile anılmıştır. Bunların en bilineni, Lanetli topraklardaki kabileler tarafında takılmış olan, ölüm getiren anlamındaki "Shinegai" Lakabıdır.

Darius, haklı ününü tek başına kazanmamış, zor durumlarda kendisine yardım etmek için diyara gelen Efendisinin Hizmetkarlarının desteğini çok görmüştür. Bu hizmetkarlardan en çok bilineni, Darius'un danışmanlığını ve korumalığını yapan, Savaş alanında Efendisinin kutsal enstrumanı olan geniş ağızlı orağını acımasız bir kesinlikle kullanan kara kanatlı Varnth Amarath'tır.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.