FANDOM


Alternatif isimler: Corast Ticaret Şirketi, Corast Loncası, Corast Topluluğu

Tarihçe Edit

Corast loncası, geçmişini 600 yıl eskiye kadar takip edebilen Slarin Ticaret ailesinin bir yan loncasıdır. 100-150 sene  önce, tartışmalı bir akşam yemeği sırasında alınan bir karar ile, Slarin ailesinin mensuplarının"fazlalaşması" gibi suni bir neden dayatılarak kurulmuş, ana ailenin riskli ve geliri düşük projelerini üstlenmesi için yapılandırılmıştır. Kurulduğundan bu yana bir çok aile mensubunun kariyerinin ıslah edilmesi için hizmetlerini sunmuş, tehlikeli veya illegal kumpanyalar için maşa olmuşlardır. Ancak, öyle yada böyle, yoğunluklarını bozmamış, bir çok niş pazar üyelerinin dikkatini çekebilmiş bir ticaret şirketi olabilmişlerdir. Şimdilerde Slarin'in bulunduğu her yerde bir tane de Corast ticaret deposu görmek mümkündür.

Amaç Edit

Topluluğun öncelikli amacı, kendileri, yani Corast'ın kâr elde etmesidir. İkinci amacı ise Slarin ailesinin isteklerini yerine getirmektir. Bu bağlamda, kumpanyaya liderlik eden aile üyeleri hem Corast'ın yetkili üyelerinden gelen emirlerle ilgilenirken, Slarin ailesinin baskısını da üzerlerinde hissetmektir. Bu istekler genel olarak illegal malların elde edilmesi, taşınması veya gizlenmesi olsa da, arada sırada gizemli eşyalara da eskortluk yaptıkları olmuştur.

Yapılanma Edit

Topluluğa katılım, Slarin loncasına katılmaktan nispeten daha kolaydır ve genel olarak kanunla bir sorunu bulunmayan, ticaret işlerinde bilgili veya loncaya direk olarak mal sağlayabilecek kişiler seçilir. Bir kişinin loncaya katılmak için ona faydalı olmasını kanıtlaması yeterlidir. Personel ihtiyacı oldukça, aşağıdaki pozisyonlar kişilere mevcuttur;

  • Hammal - Malların bir noktadan diğerine sorunsuz taşınmasını sağlayan, depoları dizen/düzenleyen, mal tedarikçilerine gerektiğinde yardım eden ucuz, amele işçilere her zaman ihtiyaç vardır.
  • Arabacı - Uzun mesafelerde mal taşıyan insanlar Corast'ın belkemiğidir. 
  • Depo Görevlisi - Güvenilir kişilerin elde ettiği bu pozisyon taşınmadan önce saklanan malların korunmasında ve envanter tutulmasında yardımcı olur.
  • İşçi Ustası - Altında belirli bir sayıda hammal, arabacı ve depo görevlisi bulunduran, deneyimli kişilerdir. Genel olarak bir bölgeye atanırlar ve altlarına bir deponun sorumluluğu verilir.
  • Defterdar - Bir bölgenin mali durumunu inceleyen ve üstlerine bildiren eğitimli ve deneyimli kişilerdir. Genel olarak eğitim görmüş şahıslardan seçilir.

Bir Topluluk Çalışanı Ne Yapar? Edit

Genel olarak çalışanlar üstlerinden gelen emirleri uygularlar ve ötesine karışmazlar. Bu emirler genel olarak eşyaların bir yerden bir yere taşınması, alıcı bulunması veya üreticilerden malların toplanması olarak özetlenebilir. Rutin gibi görünen bu işler aslında sürekli dar bir kâr hedefine ulaşması gereken Corast topluluğu için hayati önem taşır ve çalışanların emirlerini sorunsuz yerine getirmeleri beklenir. Üyelere belirli bir set maaş verilse de bu maaş genel olarak performansa göre + veya - yönde değişebilir.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.