İbadet merkezi olarak tek bir manastıra sahip olan ve görece küçük bir grubun takipçisi olduğu bir kilisedir.


Kutsal Yol Yazmalarından Alıntı 

Zamanın başında daha büyü bilinmez iken İmparatorluk vardı bu topraklarda.

İmparatorluk medeniyet, medeniyet ise bilgi demekti vakıf olanlara.


Geçmişi

İşte bu çağda başladı büyük yolculuk ve ilk Herid Fel yürüdü bu kutsal yolda.

İlk yürüyen yolu açtı bilgiyi arayanlara ve yürüdükçe kendi yol oldu geride kalanlara.

Ardından Jain katıldı Bilge Herid’in yanına, aynı yolda ama farklı bir patikada.

Jain ki gezmiştir İmparatorluğu köşe bucak, O’nun gözüdür şahit olan tüm yaşananlara.

Yürürüz Bilge Herid ve Üstat Jain’in gösterdiği yöne, kimimiz kâtip kimimiz seyyah olduk yürüdüğümüz bilgi yolunda.

Birimiz aydınlanırız kutsal mum ışığında, diğerimiz aydınlatır dipsiz karanlıkları fenerinden yansıyan kutsal ışıkla.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.