FANDOM


Yaklaşık 50 km uzunluğunda, Kızılca Dağlar içerisinden geçen ve Kuzgun Düzlükleri ile Sarı Kanyonları birbirine bağlayan dağ yollarına verilen genel isimdir. Bazı yerleri 10 km'den geniş olduğu gibi, bazı noktalarında ise birkaç yüz metreye kadar daralır. Yüzlerce kilometre kuzeyden Ada Krallıkları ile Güney Denizi'ni bağlayan yollardan bir tanesi olduğu için ticari olarak hareketlidir.

Alton Geçidi Çatışması geçtiğimiz sene geçidin güney çıkışına yakın bölgede olmuştur.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.