FANDOM


For the Queen's Land campaigninde yer alan bir oyuncu karakter.

Tek Işık doğumlu olan Adrien, İmparatorluk'un başkentinin arka sokaklarında suç dolu bir yaşama düşmeden kendini kurtarabilecek kadar şanslıydı. Başkentte çok sayıda bulunan soyluların hizmetine girebilmek için muhafızlık eğitimi aldı. Bu sayede gençliğinde yaşamını bazı soylular ve tüccarlara muhafızlık yaparak kazandı. Daha sonra eğitmeninin tavsiyesiyle Adalar Krallığı'na giderek Kraliçe Frostwhisper'in hizmetine girdi. Bir seneden uzun bir süre devam eden bu hizmeti, Kraliçe'nin Templar Henna tarafından görevinden azledilmesiyle son buldu.

Kraliçe'nin emrindeyken yoldaşları Kyle Lena, Estus, Hayawata, Hawk ve Argain ile birlikte hem Adalar Krallığı hem de İmparatorluk'taki önemli siyasi ve yıkıcı olması muhtemel olayların çözümlenmesinde rol oynamıştır. Bu olayların en önemlileri arasında , Lord Shinn'in durdurulması, Mahşerin dört teğmeninin topladığı namevt ve were ordusunun dağıtılması, Adalar Krallığı'nın savaş şefi seçiminde oynanan rol, Lady Blacktalon'un soyluluğunun elinden alınmasının engellenmesi sayılabilir.

Kazandığı bir arena turnuvası sırasında kendine Korkak lakabı takılan Adrien, Kraliçe'nin hizmetinden çıktıktan sonra da yoldaşları Kyle Lena, Hawk ve Argain ile birlikte maceralarına etmektedir.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.