FANDOM


Tanrı Harados'un lakaplarından bir tanesi. İlk şehir derken efsanevi Sol şehrinin mi kastedildiği bilinmemekte. Genel kabul gören kanı bu ünvanın Harados'a bir "övgü" olduğu yönündedir. "Gelmiş geçmiş en iyi şehir ancak Harados'un öğretileriyle olabilir" fikrine sahip inançlıların, oluşturdukları bir ünvan olarak görünür.

Genel kabul görmese de diğer bir kanı ise Harados'un ölümlü olarak Sol'u yöneten bir lider olabileceğidir.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.